Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Wydatki budżetu w latach

Dochody budżetu w latach

O aplikacji

Aplikacja prezentuje w postaci wykresów dane dot. wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2017. Dane pochodzą z udostępnianych publicznie przez Ministerstwo Finansów rejestrów zbiorczych. Są one tworzone na podstawie sprawozdań przesyłanych co roku przez jednostki samorzadu terytorialnego do Ministerstwa Finansów.

Aplikacja umożliwia zapoznanie się z:

  • łącznymi wydatkami jednostek samorządu terytorialnego dla ostatniego roku, dla którego dostępne są dane (obecnie za rok 2017) wg. działów klasyfikacji budżetowej,
  • łącznymi kwotami wydatków i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz wysokość deficytu/nadwyżki budżetowej w latach 2012-2017.
  • szczegółową strukturą wydatków i dochodów jednostek samorządu terytorialnego w czasie (lata 2012-2017) wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w postaci wizualizacji oraz w układzie tabelarycznym).

Kontakt

dr Jacek Bieliński

www: jbielinski.pl